logo2015

logo                                 

 

 

 


Aankondiging Najaarssymposium

 

Wanneer er naast zichtproblemen meer komt kijken:
Multiproblematiek bij ouderen 

 

Datum: dinsdag 28 november 2023

Tijd: 19:30 tot 22:00 uur

Plaats: Bartiméus te Zeist en online (hybride)

Inschrijving is gesloten.

Belangrijk is dat het aantal plaatsen live door de hybride vorm beperkt is tot 50 personen. Mocht dit aantal overschreden worden zullen we u hiervan op de hoogte brengen en kunt u digitaal het symposium volgen.

Accreditatie is aangevraagd voor oogartsen, optometristen, orthoptisten, ergotherapeuten en klinisch fysici.

Deelname is gratis voor leden; € 15,00 voor niet-leden.

Lidmaatschap voor een jaar is € 17,50. Als u zich nu inschrijft als lid, kunt u voor dit bedrag deelnemen aan het symposium én aan de 2 symposia daarna (welkomstaanbieding).

Programma:

19:30 - 19:35 Welkom 
19:35 - 20:05

Ooit gezien, maar nog niet uitgekeken.
Inspiratie voor mensen die met minder zicht ouder worden
Gerjanne Zielman, maatschappelijk werker Bartiméus
Evert Riphagen, ervaringsdeskundige

In onze dienstverlening komen we veel mensen tegen die met minder zicht ouder worden Vroeger zagen ze alles in één oogopslag en nu is dat door uiteenlopende oogaandoeningen drastisch veranderd. Vanuit Kennis Over Zien is gewerkt aan een kennisproduct om deze ouderen en hun netwerk te ondersteunen en inspireren in dit proces. Deze publicatie die in verschillende toegankelijke vormen beschikbaar zal zijn, is ontstaan door ervaringskennis en professionele kennis te bundelen. Tijdens het VRS symposium willen we jullie al meenemen in de highlights van deze publicatie.

20:05 - 20:35

Als naast het zicht ook het gehoor je in de steek laat
Dr. Ton Roelofs, klinisch fysicus Visio
Mijkje Worm, gedragsdeskundige Bartiméus

Binnen de groep van slechtziende ouderen komt slechthorendheid veel voor. In deze presentatie zal worden ingegaan op de prevalentie, de gevolgen, de diagnostiek en de revalidatiemogelijkheden bij deze gecombineerde beperking.

20:35 - 20:50 Pauze 
20:55 - 21:25

De impact van een visuele beperking én bijkomende psychiatrische stoornis op het dagelijks functioneren bij volwassenen en ouderen.
Marjolein Onnink MSc, Robert Coppes Stichting

Gecombineerde visuele en psychiatrische stoornissen lijken grote impact te hebben op het dagelijks functioneren van volwassenen en ouderen. Deze multimorbiditeit geeft veelal extra problemen in het dagelijks functioneren omdat compenseren voor de visuele beperking vanwege de psychiatrische stoornis, en vice versa, lastig kan zijn. Middels een delphistudie is deze impact onderzocht. De resultaten en inzichten worden gedeeld in de presentatie.

21:25 - 21:55

Oculaire biomarkers bij Alzheimer?
Dr. Frank Verbraak, oogarts AmsterdamUMC

De directe visualisatie van de retina, onderdeel van het centrale zenuwstelsel, maakt het oog een potentieel ideale bron voor biomarkers van neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer’s Dementie. Toch blijkt de praktijk lastiger dan gehoopt. Een overzicht van de (on)mogelijkheden.

 21:55 - 22:00 Afsluiting